+ کد لوگوهای حمایتی از فیلم اخراجیهای سه دوستان وبلاگ نویس توجه کنند اگر مایل به حمایت از این حرکت وبلاگی در دفاع از فیلم ارزشی اخراجیها هستید کد هر لوگو در زیر آن قرار گرفته بسته به نظر خود در وبلاگ خود آنرا استفاده نمایید.