+ کاربران عزیز وبلاگ قرآن درمانی شما میتوانید سوالات طبی و درمانی خود را از طریق قسمت ارسال نظرات برایمان فرستاده و تا 5 روز جواب خود را یا از طریق ایمیل و یا از طریق انتشار در صفحه اصلی سایت دریافت کنید. همچنین در صورت انتشار سوال و جواب شما در صفحه اصلی مشخصات شما حذف شده و وسوال به صورت عمومی مطرح خواهد گردید.